Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 24 kwietnia 2014 r. sesja XLVIII kadencja VI

PDFUchwała Nr 400.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

PDFUchwała Nr 401.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014–2025

PDFUchwała Nr 402.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

PDFUchwała Nr 403.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna PDFZałączniki do uchwały XVIII.403.14.pdf

załącznik 1.bmp załącznik 2.bmp załącznik 3.bmp załącznik 4.bmp Załącznik 5.bmp załącznik 6.bmp

PDFUchwała Nr 404.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

PDFUchwała Nr 405.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej