Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 25 czerwca 2014 r. sesja L kadencja VI

PDFUchwała Nr 412.pdf (46,08KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

PDFUchwała Nr 413.pdf (32,71KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny.

PDFUchwała Nr 414.pdf (33,25KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

PDFUchwała Nr 415.pdf (58,22KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna

BMPzałącznik nr 1 Nr 415.BMP (1,69MB)

BMPzałącznik nr 2 Nr 415.BMP (1,71MB)

PDFUchwała Nr 416.pdf (89,93KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna

PDFUchwała Nr 417.pdf (35,12KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu

PDFUchwała Nr 418.pdf (247,72KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014–2025

PDFUchwała Nr 419.pdf (314,09KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

PDFUchwała Nr 420.pdf (92,19KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały