Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

L.p.

Nazwisko
i Imię

Stanowisko

Oświadczenie

1.

 Grüner Ryszard

Burmistrz Byczyny

PDFBurmistrz_Byczyny.pdf

2.

 Bartosiewicz Ewa

Z-ca Burmistrza

PDFZastępca_Burmistrza.pdf

3.

Różewska Wiesława

Skarbnik Gminy

PDFSkarbnik_Gminy.pdf

4.

Tomaszczyk Maciej

Sekretarz Gminy

PDFSekretarz_Gminy.pdf

5.

Wilczyńska Katarzyna

Z-ca Skarbnika

PDFZstępca_Skarbnika.pdf

6.

Biliński Stanisław

Kierownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

PDFKierownik_RBGKiR.pdf

7. Dubowiecka Aneta Inspektor - Referat Finansowo-Księgowy i Podatkowy PDFInspektor.pdf

8.

Sikorski Krzysztof

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

PDFZGK.pdf

9.

Paczyńska Henryka

Wiceprezes Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

PDFZGK-pracownik.pdf
10. Sarnowska Iwona Dyrektor Ośrodka Kultury
w Byczynie
PDFDyrektor_OK.pdf
11. Kardas Wioletta Centrum Integracji Społecznej "CISPOL" w Polanowicach PDFDyrektor_CISPOL.pdf
12. Myślińska Joanna Dyrektor Ośrodka  Pomocy Społecznej w Byczynie PDFDyrektor_OPS.pdf
 13.  Szadkowska Elżbieta  Inspektor d/s świadczeń rodzinnych - Ośrodek  Pomocy Społecznej w Byczynie PDFPracownik_OPS.pdf

14.

Mendel Marek

Dyrektor ZSGLiZ

PDFDyrektor_ZSGLiZ.pdf

15.

Oślizło Artur

Dyrektor PSP Byczyna

PDFDyrektor_PSPByczyna.pdf

16.

Fiebrandt Ewa

Dyrektor PSP Biskupice

PDFDyrektor_PSPBiskupice.pdf

17.

Noga Anna

Dyrektor PSP Roszkowice

PDFDyrektor_PSPRoszkowice.pdf
18. Mandryga Mariola Dyrektor PSP Roszkowice
- zastępstwo
PDFDyrektor_PSPRoszkowice-zastępstwo.pdf

19.

Sarnowska Angelina

Dyrektor Publicznego Przedszkola Byczyna

PDFDyrektor_PPByczyna.pdf
20. Sarnowska Angelina Dyrektor Publicznego Żłobka Byczyna PDFDyrektor_PŻByczyna.pdf

21.

Kapica Grzegorz

Przewodniczący Rady Miejskiej

PDFPrzewodniczący_Rady.pdf

22.

 Romańczyk Jan Tadeusz

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej

PDFRomańczyk_Tadeusz.pdf

23.

Sobania Iwona

V-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej

PDFSobania_Iwona.pdf

24.

Bilińska Urszula

Radna Rady Miejskiej

PDFBilińska_Urszula.pdf

25.

Biliński Zdzisław Roman

Radny Rady Miejskiej

PDFBiliński_Zdzisław.pdf

26.

 Buła Władysław

Radny Rady Miejskiej

PDFBuła_Władysław.pdf

27.

 Janki Krzysztof

Radny Rady Miejskiej

PDFJanki_Krzysztof.pdf

28.

Kulisiński Jacek

Radny Rady Miejskiej

PDFKulisiński_Jacek.pdf

29.

Kaniewska Róża

Radna Rady Miejskiej

PDFKaniewska_Róża.pdf

30.

 Radom Adam Marian

Radny Rady Miejskiej

PDFRadom_Adam.pdf

31.

Nędza Sławomir

Radny Rady Miejskiej

PDFNędza_Sławomir.pdf

32.

 Rudziewicz Jolanta

Radna Rady Miejskiej

PDFRudziewicz_Jolanta.pdf

33.

Śnieżek Leszek

Radny Rady Miejskiej

PDFŚnieżek_Leszek.pdf

34.

Świerczek Robert

Radny Rady Miejskiej

PDFŚwierczek_Robert.pdf

35.

Wiśniewska Małgorzata

Radna Rady Miejskiej

PDFWiśniewska_Małgorzata.pdf