Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 28 sierpnia 2014 r. sesja LIII kadencja VI

PDFUchwała Nr 429.pdf (184,21KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie.

PDFUchwała Nr 430.pdf (100,29KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Byczyna.

PDFUchwała Nr 431.pdf (253,00KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014–2025

PDFUchwała Nr 432.pdf (320,19KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

PDFUchwała Nr 433.pdf (361,49KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy

PDFUchwała Nr 434.pdf (98,03KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

PDFUchwała Nr 435.pdf (42,14KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej

PDFUchwała Nr 436.pdf (193,27KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2014

PDFUchwała Nr 437.pdf (54,88KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą. „Nowoczesna
i skuteczna edukacja kluczem do sukcesu” o numerze POKL.09.01.02-16-016/14
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wniesienia niepieniężnego wkładu własnego.

PDFUchwała Nr 438.pdf (546,06KB)Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku
w sprawie ustanowienia honorowego tytułu „Zasłużony dla Byczyny"