Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowanie w wybranym lokalu wyborczym w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze okręgu wyborczego. 

W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze okręgu wyborczego właściwego ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

 

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Byczynie najpóźniej w dniu 12 listopada 2014 r. 

Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i dopisany do spisu w obwodzie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców przyjmuje pokój nr 5, parter, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Byczynie.

 

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Byczynie.