Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 05 grudnia 2014 r. o godzinie 14.00

Byczyna, dnia 01.12.2014 r.

Or-II.0002.2.2014

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r., poz.594 z póź . zm.) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 05.12.2014r. ( piątek ), o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie II sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z LVI i I sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) powołania składów osobowych stałych komisji Rady,
  b) dopłat do ceny odprowadzanych ścieków,
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 - 2025,
  d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Komunikaty.
 10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie

/-/ Adam Radom

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.