Przejdź do treści strony WCAG

Świadczenie usług audytora wewnętrznego

PDF2600.4.3. unieważnienie postępowania.pdf

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie,  Rynek 1 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski , Rynek 1 , 46-220 Byczyna z dopiskiem na kopercie: „Oferta cenowa – audyt wewnętrzny” do dnia 05 marca 2015 r. do godz. 15.00.

PDF2600.4.1. Odpowiedź na zapytania.pdf
PDFZałącznik nr 5 - Wzór umowy po modyfikacji.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - Oferta.docx
DOCZałącznik nr 2 - Doświadczenie zawodowe.doc
DOCZałącznik nr 3 - Wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 4 - Oświadczenie o osobach.doc
PDFZałącznik nr 5 - Wzór umowy.pdf
PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdf