Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 26 lutego 2015 r. sesja V kadencja VII

PDFUchwała Nr 25.pdfRady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały.
PDFUchwała Nr 26.pdfRady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawieprzyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie do projektu aktualizacji Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa opolskiego na lata 2015 i następne.
PDFUchwała Nr 27.pdfRady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
PDFUchwała Nr 28.pdfRady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego.
PDFUchwała Nr 29.pdfRady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego.
PDFUchwała Nr 30.pdfRady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego.
PDFUchwała Nr 31.pdfRady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok.
PDFUchwała Nr 32.pdfRady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2015 r.
PDFUchwała Nr 33.pdfRady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na rok 2015.
PDFUchwała Nr 34.pdfRady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
PDFUchwała Nr 35.pdfRady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej oplaty.
PDFUchwała Nr 36.pdfRady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości.
PDFUchwała Nr 37.pdfRady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały.
PDFUchwała Nr 38.pdfRady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
PDFUchwała Nr 39.pdfRady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.