Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 09 kwietnia 2015 r. o godzinie 17.00

Byczyna, dnia 07.04.2015r.

OR.0002.8.2015.MR

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r., poz.594 z póź . zm.) oraz § 16 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 09.04.2015 r. (czwartek), o godz. 1700 w sali nr 9 ratusza w Byczynie VIII sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza obrad.
  4. Prezentacja ZGK Sp.z.o.o. w Byczynie
  5. Podjęcie uchwały w sprawie:
    a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Komunikaty.
  8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie  

/-/ Adam Radom

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.