Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 26 marca 2015 r. sesja VII kadencja VII

PDFUchwała Nr 42.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015–2024.
PDFUchwała Nr 43.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
PDFUchwała Nr 44.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
PDFUchwała Nr 45.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
PDFUchwała Nr 46.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie wystąpienie ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna".
PDFUchwała Nr 47.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania :Dolina Stobrawy".
PDFUchwała Nr 48.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.
PDFUchwała Nr 49.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych.
PDFUchwała Nr 50.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015– 2020.
PDFUchwała Nr 51.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Byczyna na lata 2015 - 2020".
PDFUchwała Nr 52.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 marca 2015 roku
w sprawie przystąpienia do opracowania ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Byczyna na lata 2015-2020".