Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 28 kwietnia 2015 r. sesja IX kadencja VII

PDFUchwała Nr 54.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek: Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku i Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Byczynie, w trybie łączenia się przez przejęcie.
PDFUchwała Nr 55.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
PDFUchwała Nr 56.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej trzyosobowej rodziny Fedorowiczów polskiego pochodzenia.
PDFUchwała Nr 57.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Byczyna.
PDFUchwała Nr 58.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie wymagań jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysości ciekłych na terenie Gminy Byczyna.
PDFUchwała Nr 59.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu.
PDFUchwała Nr 60.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie opłaty targowej
PDFUchwała Nr 61.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” położonego w Byczynie.
PDFUchwała Nr 62.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego poparcia "Apelu Sejmiku
Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego"