Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 26 maja 2015 r. sesja X kadencja VII

PDFUchwała Nr 65.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2015.
PDFUchwała Nr 66.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2015.
PDFUchwała Nr 67.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015–2024.
PDFUchwała Nr 68.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
PDFUchwała 69.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej w obrębie ulicy Brzozowej.
PDFUchwała Nr 70.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
PDFUchwała Nr 71.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.
PDFUchwała Nr 72.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały.