Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 5 sierpnia 2015 o godzinie 15.00

OR.0002.13.2015.MR

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013r., poz.594 z póź . zm.) oraz § 15 ust.3 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 05.08.2015r. ( środa ), o godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XIII sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad
 4. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) Przystąpienia do Opolsko-Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
  b) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 2024
 5. Komunikaty.
 6. Zakończenie sesji.

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Byczynie
/-/ Adam Radom