Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z dnia 24 czerwca 2015 r. sesja XI kadencja VII

PDFUchwała 73.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2014 r.
PDFUchwała 74.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Byczyny.
PDFUchwała 75.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej
dwuosobowej rodziny Rezenkov polskiego pochodzenia
PDFUchwała 76.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna.
PDFUchwała 77.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych
PDFUchwała 78.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych- służebnośc przesyłu
PDFUchwała 79.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej
PDFUchwała 80.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015–2024
PDFUchwała 81.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
PDFUchwała 82.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna
PDFUchwała 83.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały