Przejdź do treści strony WCAG

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020