Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały z dnia 28 października 2015 r. sesja XVII kadencja VII

PDFUchwała Nr 111.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych

PDFUchwała Nr 112.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

PDFUchwała Nr 113.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

PDFUchwała Nr 114.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Byczyna

PDFUchwała Nr 115.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego

PDFUchwała Nr 116.pdf Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego