Przejdź do treści strony WCAG

Lista kandydatów spelniających wymagania formalne na stanowisko REFERENTA - SPECJALISTĘ DS. REKRUTACJI I MONITORINGU W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr Or-I.0151/22A/06

Burmistrza Byczyny z dnia 20 kwietnia 2006 r.

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Referent – specjalista ds. rekrutacji i monitoringu

 

         Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu :

 

Lp.     imię i nazwisko                                              Miejsce zamieszkania

1        Kinga Bogusławska                                         Jaśkowice

 

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek