Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2016 ROKU

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności: w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

Terminy składania informacji: w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

- PDF1. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016 r..pdf (205,01KB)

- PDF2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016.pdf (194,72KB)

- PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf (1,68MB)

- PDF4. załącznik nr 10 - Informacja o nieruchomościach położnych na terenie Gminy Byczyna.pdf (149,31KB)

- PDF5. załącznik nr 11 - GRLN załącznik do deklaracji.pdf (119,38KB)

- PDF6. załącznik nr 9 - ZN Zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf (108,44KB)

- PDF7. załącznik nr 12 - IN.D Informacja o dodatkowych nieruchomościach.pdf (118,61KB)

- PDF8. załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf (107,54KB)

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności:

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - rata I do 31 stycznia, raty  II - XII do 15 dnia każdego miesiąca.

Terminy składania deklaracji:

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

- PDF1. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016 r..pdf (205,01KB)

- PDF2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016.pdf (194,72KB)

- PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf (1,68MB)

- PDF4. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców...pdf (161,16KB)

- PDF5. załącznik nr 3 - Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (137,40KB)

- PDF6. załącznik nr 6 - GN Załącznik do deklaracji.pdf.pdf (26,33KB)

- PDF7. załącznik nr 9 - ZN Zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf (108,44KB)

- PDF8. załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf (107,54KB)

 

PODATEK ROLNY:

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności: Podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

Terminy składania informacji: w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

- PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości stawki podatku rolnego.pdf (206,53KB)

- DOCX2. Stawki podatku rolnego 2016 rok.docx (12,80KB)

- PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf (1,68MB)

- PDF4. załącznik nr 10 - Informacja o nieruchomościach położnych na terenie Gminy Byczyna.pdf (149,31KB)

- PDF5. załącznik nr 11 - GRLN Grunty podlegające podatkowi rolnemu, leśnemu i od nieruchomości..pdf (119,38KB)

- PDF6. załącznik nr 7- ZR Zwolnienia od podatku.pdf (121,85KB)

- PDF7. załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf (107,54KB)

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności: Podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

Terminy składania deklaracji: Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna  NR: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

- PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości stawki podatku rolnego.pdf (206,53KB)

- DOCX2. Stawki podatku rolnego 2016 rok.docx (12,80KB)

- PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf (1,68MB)

- PDF4. załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek rolny.pdf (160,17KB)

- PDF5. załącznik nr 4 - GR Załącznik do deklaracji.pdf (104,57KB)

- PDF6. załącznik nr 7- ZR Zwolnienia od podatku.pdf (121,85KB)

- PDF7. załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf (107,54KB)

 

PODATEK LEŚNY:

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności: w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

Terminy składania informacji: w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

- PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości stawki podatku leśnego.pdf (241,52KB)

- DOCX2. Stawki podatku leśnego 2016 rok.docx (13,11KB)

- PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf (1,68MB)

- PDF4. załącznik nr 10 - Informacja o nieruchomościach położnych na terenie Gminy Byczyna.pdf (149,31KB)

- PDF5. załącznik nr 11 - GRLN Grunty podlegające podatkowi rolnemu, leśnemu i od nieruchomości..pdf (119,38KB)

- PDF6. załącznik nr 8 - ZL Zwolnienia od podatku leśnego.pdf (90,75KB)

- PDF7. załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf (107,54KB)

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności: Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - w 12 ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca.

Terminy składania deklaracji: Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna NR: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

- PDF1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości stawki podatku leśnego.pdf (241,52KB)

- DOCX2. Stawki podatku leśnego 2016 rok.docx (12,95KB)

- PDF3. Uchwała w sprawie wzorów formularzy deklaracji podatkowych.pdf (1,68MB)

- PDF4. załącznik nr 2 - Deklaracja na podatek leśny.pdf (178,75KB)

- PDF5. załącznik nr 5 - GL Załącznik do deklaracji.pdf (77,75KB)

- PDF6. załącznik nr 8 - ZL Zwolnienia od podatku leśnego.pdf (90,75KB)

- PDF7. załącznik nr 13 - WSP współwłaściciele.pdf (107,54KB)

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

Terminy płatności: Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

  • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata i do dnia 15 września danego roku - II rata;
  • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Terminy składania deklaracji: Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

- PDF1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.pdf (976,86KB)

- PDF2. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2016 r..pdf (285,13KB)

- DOCX3. Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych - Informacja Ministerstwo Finansów.docx (12,48KB)

- PDFDT-1__Deklaracja_na_podatek_od_srodkow_transportowych. (1).PDF (150,37KB)

- PDFDT-1_A__Zalacznik_do_deklaracji_DT-1_od_srodkow_transportowych. (1).PDF (112,28KB)

 

OPŁATA OD POSIADANIA PSA:

Osoby zobowiązane do opłacania opłaty od posiadania psów dokonują wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie

Nr rachunku bankowego:

8

3

8

8

9

0

1

0

4

0

0

0

0

0

1

8

1

8

2

0

0

5

0

0

0

3

- PDF1. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf (139,65KB)

- DOCX2. Oświadczenie o posiadaniu psa.docx (15,52KB)

 

OPŁATA TARGOWA:

- PDF1. Uchwała w sprawie opłaty targowej.pdf (205,02KB)

- PDF2. Regulamin.pdf (233,93KB)