Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

6. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – osiedle domków jednorodzinnych Byczyna

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

PDF6.2. Informacja z otwarcia ofert.pdf

Na wniosek Wykonawców udostępnia się załączniki w formacie PDF:

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.pdf
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf
PDFZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.pdf
PDFZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf
PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie zawodowe.pdf
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.pdf
 

 

PDFWyjaśnienie treści SIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx
DOCZałącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.doc
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4a do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 4b do SIWZ - Informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - doświadczenie zawodowe.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada.docx
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja techniczna.zip