Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich i ObronnychDOCXOB.01 Karta Usług - Złożenie wniosku na dowód osobisty i odbiór dowodu osobistego.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dowody osobiste.docx

DOCXOB.02 Karta Usług - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.docx

DOCXOB.03 Karta Usług - Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP.docx
DOCXKlauzula informacyjna - ewidencja ludności.docx

DOCOB.04 Karta Usług - Postępowania w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie z urzędu.doc
DOCXOB.05 Karta Usług - Wpis do rejestru wyborców.docx
DOCXOB.06 Karta Usług - Uzyskanie informacji adresowej.docx

DOCXOB.07 Karta Usług - Uzyskanie zaświadczenia o zamledowaniu lub wymeldowaniu.docx


PDFUSC.01 Karta Usług - Nadanie dziecku nazwiska męża matki, żony ojca.pdf
PDFUSC.02 Karta Usług - Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.pdf
PDFUSC.03 Karta Usług - Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.doc.pdf

PDFUSC.04 Karta Usług - Rejestracja urodzenia.pdf
PDFUSC.05 Karta Usług - Rejestracja zgonu.pdf
PDFUSC.06 Karta Usług - Sprostowanie aktu stanu cywilnego.pdf

PDFUSC.07 Karta Usług - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.pdf

PDFUSC.08 Karta Usług - Wydawanie odpisów z Rejestru Stanu Cywilnego.pdf

PDFUSC.09 Karta Usług - Zaświadczenie o stanie cywilnym.pdf

PDFUSC.10 Karta Usług - Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą.pdf
PDFUSC.11 Karta Usług - Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym.pdf
PDFUSC.12 Karta Usług - Zawarcie związku małżeńskiego w USC i poza USC.pdf
PDFUSC.13 Karta Usług - Zmiana imienia lub nazwiska.pdf

Metryczka
 • opublikowano:
  12-01-2017 08:25
  przez: Katarzyna Skaropińska
 • zmodyfikowano:
  29-01-2020 13:31
  przez: Katarzyna Skaropińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 8397
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50 wew. 40
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl