Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich i ObronnychDOCXOB.01 Karta Usług - Złożenie wniosku na dowód osobisty i odbiór dowodu osobistego.docx
DOCXKlauzula informacyjna - dowody osobiste.docx

DOCXOB.02 Karta Usług - Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.docx

DOCXOB.03 Karta Usług - Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP.docx
DOCXKlauzula informacyjna - ewidencja ludności.docx

DOCOB.04 Karta Usług - Postępowania w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie z urzędu.doc
DOCXOB.05 Karta Usług - Wpis do rejestru wyborców.docx
DOCXOB.06 Karta Usług - Uzyskanie informacji adresowej.docx

DOCXOB.07 Karta Usług - Uzyskanie zaświadczenia o zamledowaniu lub wymeldowaniu.docx


PDFUSC.01 Karta Usług - Nadanie dziecku nazwiska męża matki, żony ojca.pdf
PDFUSC.02 Karta Usług - Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.pdf
PDFUSC.03 Karta Usług - Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.doc.pdf

PDFUSC.04 Karta Usług - Rejestracja urodzenia.pdf
PDFUSC.05 Karta Usług - Rejestracja zgonu.pdf
PDFUSC.06 Karta Usług - Sprostowanie aktu stanu cywilnego.pdf

PDFUSC.07 Karta Usług - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.pdf

PDFUSC.08 Karta Usług - Wydawanie odpisów z Rejestru Stanu Cywilnego.pdf

PDFUSC.09 Karta Usług - Zaświadczenie o stanie cywilnym.pdf

PDFUSC.10 Karta Usług - Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą.pdf
PDFUSC.11 Karta Usług - Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym.pdf
PDFUSC.12 Karta Usług - Zawarcie związku małżeńskiego w USC i poza USC.pdf
PDFUSC.13 Karta Usług - Zmiana imienia lub nazwiska.pdf