Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju

DOCOŚ.01 Karta usług- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc

           - DOCXwniosek-o-wydanie-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach.docx-1.docx

DOCOŚ.02 Karta usług- zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.doc

            - DOCwniosek o zezwolenie.doc

DOCOŚ.03 Karta usług- sterylizacja, kastracja kotów.doc

            - DOCWniosek.doc                   

            -  DOCDeklaracja opiekuna społecznego.doc                                     

            -  DOCOświadczenie woli.doc                   

DOCKARTA USŁUG - PODZIAŁ (2).doc

DOCKARTA USŁUG - ROZGRANICZENIE.doc

DOCKARTA USŁUG - DZIERŻAWA.doc

DOCOŚ.08 Karta usług -zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.doc

             - PDFWniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu.pdf

             -PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.pdf

             - PDFOświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.pdf

             - PDFOświadczenie.pdf

             - PDFZgoda właściciela nieruchomości na wystąpienie o zezwolenie na usunięcia drezw lub krzewów.pdf

DOCOŚ.09 Karta usług- wynajęcie lokalu mieszkalnego, socjalnego, przedłużenie umowy najmu.doc

             - DOCWniosek o wynajęcie lokalu.doc

PDFkarta-uslug-wydanie-decyzji-o-lokalizacji celu publicznego 3.pdf

PDFkarta-uslug-wydanie-decyzji-o-warunkach zabudowy 3.pdf

PDFwniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkwow-zabudowy.pdf