Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju

DOCOŚ.01 Karta usług- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc (278,50KB)

           - PDFWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (142,98KB)

           - DOCXWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.docx (779,88KB)

DOCOŚ.02 Karta usług- zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.doc (251,50KB)

            - DOCwniosek o zezwolenie.doc (29,00KB)

DOCOŚ.03 Karta usług- sterylizacja, kastracja kotów.doc (250,50KB)

            - DOCWniosek.doc (50,50KB)                   

            -  DOCDeklaracja opiekuna społecznego.doc (26,50KB)                                     

            -  DOCOświadczenie woli.doc (25,00KB)                   

DOCKARTA USŁUG - PODZIAŁ (2).doc (96,50KB)

DOCKARTA USŁUG - ROZGRANICZENIE.doc (91,00KB)

DOCKARTA USŁUG - DZIERŻAWA.doc (87,00KB)

DOCOŚ.08 Karta usług -zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.doc (52,00KB)

             - PDFWniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu.pdf (100,95KB)

             -PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.pdf (93,58KB)

             - PDFOświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.pdf (40,59KB)

             - PDFOświadczenie.pdf (50,96KB)

             - PDFZgoda właściciela nieruchomości na wystąpienie o zezwolenie na usunięcia drezw lub krzewów.pdf (22,80KB)

DOCOŚ.09 Karta usług- wynajęcie lokalu mieszkalnego, socjalnego, przedłużenie umowy najmu.doc (49,00KB)

             - DOCWniosek o wynajęcie lokalu.doc (85,50KB)

PDFkarta-uslug-wydanie-decyzji-o-lokalizacji celu publicznego 3.pdf (67,36KB)

PDFkarta-uslug-wydanie-decyzji-o-warunkach zabudowy 3.pdf (66,59KB)

PDFWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.PDF (556,64KB)