Przejdź do treści strony WCAG

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu na potrzeby warsztatów rękodzieła artystycznego finansowanych z projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu na potrzeby warsztatów rękodzieła artystycznego, finansowanych z projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II.

W załączeniu: 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Zaproszenie do składania ofert
Wzór umowy
Oferta cenowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PDFSzczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

PDFOferta cenowa.pdf

PDFUmowa.pdf

PDFZaproszenie do składania oferty.pdf

 

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf