Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2006 r.

Byczyna, dnia 27 lipca 2006 r.

Burmistrz Byczyny
46-220 Byczyna
  ul. Rynek 1

 

            Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Byczyny podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2006 roku:

 

 

 

1. Dochody                                        14.152.689,02 zł

 

2. Wydatki                                         11.122.582,41 zł

                        w tym:

                        wydatki bieżące           10.323.731,53 zł

                        wydatki majątkowe           798.850,88 zł

 

3. Nadwyżka budżetowa                     3.030.106,61 zł