Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2007 roku

                                                                                                  Byczyna 27.04.2007 rok

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 205 roku o finansach publicznych
( Dz. U Nr 249, poz 2104 z późn. zm. ) Burmistrz Byczyny podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonywania budżetu gminy za I kwartał 2007 roku:

 

1. Dochody                                                  6.463.877,53 zł
2. Wydatki                                                   6.945.586,04 zł

                        w tym :
                        wydatki bieżące                  5.738.193,54 zł
                        wydatki majątkowe            1.207.392,50 zł

3. Deficyt budżetowy                                   481.708,51 zł