Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2007 roku

                                                                                           Byczyna, 25.07.2007 roku

 

Burmistrz Byczyny
ul. Rynek 1
46-220 Byczyna

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
( Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) Burmistrz Byczyny podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2007 roku:

 

 

1. Dochody                                                            14 142 534,89 zł
2. Wydatki                                                             13 458 600,24 zł

                       w tym:                                           
                       wydatki bieżące                                 11 171 875,40 zł
                       wydatki majątkowe                              2 286 724,84 zł

3. Nadwyżka budżetowa                                            683 934,65 zł