Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2007 roku

Byczyna, dnia 29.10. 2007 r.
Burmistrz Byczyny
46-220 Byczyna
  ul. Rynek 1

 

 
            Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Byczyny podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2007 roku:
1. Dochody                           20.310.874,70 zł
2. Wydatki                            20.508.518,70 zł
                    w tym:              
                     wydatki bieżące       16.404.697,85 zł
                     wydatki majątkowe    4.103.820,85 zł
 
3. Deficyt budżetowy                 197.644,00 zł
                                                                         
                                                                           
                                                                     /-/ Burmistrz Byczyny