Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2008 r.

 

Byczyna, dnia 28.04.2008 r.

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Byczyny podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2008 roku:

 

1. Dochody                                           7.083.449,71 zł
2. Wydatki                                            7.163.765,59 zł

                         w tym                          
                         wydatki bieżące            5.531.349,77 zł
                         wydatki majatkowe        1.632.415,82 zł

3. Deficyt budżetowy                                80.315,88 zł

 

                                                                     /-/ Burmistrz Byczyny
                                                                           Ryszard Grüner