Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2008 r.

 

Byczyna, dnia 24.07.2008 r.

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Byczyny podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2008 roku:

 

1. Dochody                                           14.127.385,81 zł
2. Wydatki                                            14.152.748,32 zł

                         w tym                          
                         wydatki bieżące            12.458.885,39 zł
                         wydatki majatkowe          1.693.862,93 zł

3. Deficyt budżetowy                                25.362,51 zł

  

 

                                                                     /-/ Burmistrz Byczyny
                                                                           Ryszard Grüner