Przejdź do treści strony WCAG

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2008 r.

Byczyna, dnia 30.01.2009 r.

 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Byczyny podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2008 roku:

 

1. Dochody                                           27.836.324,29 zł
2. Wydatki                                            27.949.960,60 zł

                         w tym                          
                         wydatki bieżące            24.205.473,00 zł
                         wydatki majatkowe          3.744.487,60 zł

3.Deficyt budżetowy                                 113.636,31 zł

  

PDFInformacja_IV_kwartal_2008.pdf

                                                                           /-/ Z up. BURMISTRZA
                                                                          mgr Katarzyna Wilczyńska
                                                                              Z-ca SKARBNIKA