Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referaty i stanowiska

 

Dane Urząd Miejski w Byczynie Gmina Byczyna
Adres ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
NIP 751 100 40 89 751 175 01 02 (do faktur)
REGON 000527931 531412993
Adres ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
Godziny pracy w Urzędzie: poniedziałek, wtorek, czwartek - od godz. 730 do 1530
środa - od godz. 730 do 1730
piątek - od godz. 730 do 1330
Telefon kontaktowy

+48 77 413 41 50
+48 77 413 41 66
+48 77 413 40 23

E-mail
FAX

+48 77 413 41 50
W celu wysłania faksu proszę dzwonić pod numer wew. 40

 

Nr
Pok.
Stanowisko Imię i nazwisko Adres e-mail Wew.
KIEROWNICTWO
19 BURMISTRZ BYCZYNY Iwona Sobania burmistrz@byczyna.pl 21
12 ZASTĘPCA BURMISTRZA Renata Marzec usc@byczyna.pl 23
19 SEKRETARZ GMINY Jakub Goliński sekretarz@byczyna.pl 20
14A SKARBNIK GMINY Edyta Sztucka skarbnik@byczyna.pl 16
Referat Organizacyjny i Oświaty
10 KIEROWNIK REFERATU
BIURO RADY
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Koordynator ds. dostępności 
Marcin Czech biurorady@byczyna.pl 14
6 INFORMATYK Tomasz Lenart informatyk@byczyna.pl -
19 SEKRETARIAT
RP-7
Katarzyna Olek sekretariat@byczyna.pl 21
13 KADRY
CEIDG
INFORMACJA PUBLICZNA
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL, KONCESJE 
Gabriela Wróbel kadry@byczyna.pl
g.wrobel@byczyna.pl
12
30 OŚWIATA
STYPENDIA SZKOLNE
Barbara Szyc oswiata@byczyna.pl 25
Sebastian Szymała stypendia@byczyna.pl
Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
12 KIEROWNIK REFERATU
URZĄD STANU CYWILNEGO
Renata Marzec usc@byczyna.pl 23
ARCHIWUM
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
KONTROLA ZARZĄDCZA
Izabela Buła-Golińska izabela.bula@byczyna.pl
5 DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
Katarzyna Skaropińska meldunki@byczyna.pl
bok@byczyna.pl
15
29 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
OBRONA CYWILNA
UBEZPIECZENIA
OCHRONA ZDROWIA
Marek Rychlicki gzr_oc@byczyna.pl 33
Referat Finansowo-Księgowo-Podatkowy
7A KIEROWNIK REFERATU Aneta Dubowiecka a.dubowiecka@byczyna.pl 57
7 AKCYZA Beata Brewus podatki@byczyna.pl 17
KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA Anna Krzus a.krzus@byczyna.pl
16 KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA Izabela Woźniak i.wozniak@byczyna.pl 18
Marija Gołoszczapowa m.goloszczapowa@byczyna.pl
14 KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
PŁACE
Irena Malinowska–Jurowicz i.malinowska@byczyna.pl 19
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA Jolanta Rychlicka j.rychlicka@byczyna.pl
17 KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
FUNDUSZ SOŁECKI
Bożena Misiarz b.misiarz@byczyna.pl 37
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA Katarzyna Wilczyńska k.wilczynska@byczyna.pl
4 ODPADY KOMUNALNE Anna Chałupczyńska a.chalupczynska@byczyna.pl 10
Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju 
25 KIEROWNIK REFERATU
FUNDUSZ SOŁECKI
ZARZĄDZANIE DROGAMI GMINNYMI
Łukasz Goliński ekologia@byczyna.pl 27
DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
PRZYDOM. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Szymon Kondracki s.kondracki@byczyna.pl
24 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Aneta Sztojko-Chałupczyńska zamowieniapubliczne@byczyna.pl 28
26 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Dorota Migoń d.migon@byczyna.pl 31
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
WYKUP MIESZKAŃ
WYCINKA DRZEW
Wiesław Jurowicz budownictwo@byczyna.pl
27 SPÓŁKA WODNA
BEZDOMNE ZWIERZĘTA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Agnieszka Golińska a.golinska@byczyna.pl 30
UMOWY DZIERŻAWY
ROZGRANICZENIA
Marzena Kaczkowska m.kaczkowska@byczyna.pl
23 ZABYTKI
OPP
Magdalena Olender promocja@byczyna.pl 29
OBSŁUGA PROJEKTU (BIGS)
ODPADY KOMUNALNE
Angelika Budz podanie.bigs@byczyna.pl
a.budz@byczyna.pl
Stanowisko ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego
28 GŁ. SPECJALISTA DS. KONTROLI
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Iwona Statuch kontrola_um@byczyna.pl 35
Stanowisko ds. Inwestycji i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi
27A INWESTYCJE GMINNE,
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Przemysław Mączka fundusze.europejskie@byczyna.pl 32

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i edukacja prawna w Powiecie kluczborskim - więcej informacji