Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

6. Kredyt długoterminowy do kwoty 2 066 251,54 zł. z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


 PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

 

 


Termin składania ofert upływa dnia

20 października 2017 r. o godz. 09.00

Termin określony powyżej jest terminem wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 

20 października 2017 r.  godz. 09.15 

w Urzędzie Miejskim w Byczynie 

sala nr  9

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf
XLSzałącznik nr 1A .xls
DOCXZałączniki do SIWZ od 1 do 3.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - przynależność do grupy kapitałowej.docx
RARZałącznik nr 5 do SIWZ.rar
PDFZałączniki nr 6 do SIWZ - opinia RIO.pdf
JPEGZałącznik nr 7 do SIWZ - Uchwała Rady Miejskiej.jpeg
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Harmonogram spłat.pdf