Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 roku. Sesja XLVI, Kadencja VII

Uchwała Nr XLVI/345/17  Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia  2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  PDFUchwała Nr XLVI_345_17.pdf

Uchwała Nr XLVI/346/17  Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia  2017 r. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 -2034 PDFUchwała Nr XLVI_346_17-WPF.pdf

Uchwała Nr XLVI/347/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Byczynie na 2018 r. PDFUchwała Nr XLVI_347_17 - Plan Pracy Rady.pdf

Uchwała Nr XLVI/348/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2018 rok. PDFUchwala Nr XLVI_348_17 - Plan Pracy Komisji.pdf

Uchwała Nr XLVI/349/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/189/2000 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Byczynie PDFUchwała Nr XLVI_349_17-Uchylenie.pdf

Uchwała Nr XLVI/350/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych na rok 2018. PDFUchwała Nr XLVI_350_17-Roczny Program.pdf

Uchwała Nr XLVI/351/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/58/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr XLVI_351_17-Nieczystosci.pdf

Uchwała Nr XLVI/352/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/329/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2018 PDFUchwała Nr XLVI_352_17-Budżet obywatelski.pdf

Uchwała Nr XLVI/353/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu "430 Rocznicy Bitwy pod Byczyną" PDFUchwała Nr XLVI_353_17-430 lat.pdf

Uchwała Nr XLVI/354/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Byczyna na lata  2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" PDFUchwała Nr XLVI_354_17- Program Ochrony Środowiska.compressed.pdf