Przejdź do treści strony WCAG

Miejsce rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna

Nazwa Zamawiającego:

Adres:

Strona internetowa:

Adres poczty elektronicznej

Tel./Fax

NIP:

Regon:

Ochotnicza Straż Pożarna w Janówce

Janówka, 46-220 Byczyna

www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl

zamowieniapubliczne@byczyna.pl

77 413 41 50

7511702770

160085854

Miejsce przyjmowania wniosków, zawiadomień, pism oraz składania ofert

Miejsce:

Adres:

Strona internetowa:

Adres poczty elektronicznej

Tel./Fax

Urząd Miejski w Byczynie, sekretariat urzędu

Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl

zamowieniapubliczne@byczyna.pl

77 413 41 50

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu art. 22.doc
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa.doc
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzor umowy.pdf
7ZZałącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja techniczna.7z
7ZZałącznik nr 9 do SIWZ - SWiOR.7z

7ZZałącznik nr 10 do SIWZ - przedmiary.7z