Przejdź do treści strony WCAG

5. Budowa placów zabawi i miejsc rekreacji na terenie Gminy Byczyna

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Zamawiający

 

Zamawiający:

Siedziba

 

 

 

 

 

Ludowy Klub Sportowy „HETMAN”

46-220 Byczyna ul. Brzozowa 2

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000059253

NIP 7511561648

REGON 532184353

 

Zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem w imieniu i na rzecz Zamawiającego działa:

Pełnomocnik Zamawiającego:

Siedziba

Strona internetowa:

Tel./fax

Adres poczty elektronicznej

NIP:

Regon:

Gmina Byczyna

Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl

0 77 413 41 50

zamowieniapubliczne@byczyna.pl

7511750102

531412993

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf


PDFSIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty.doc
DOCXZałącznik nr 2, 3 do SIWZ - oświadczenia.docx
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.doc
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzor umowy.pdf
7ZZałącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja techniczna.7z
7ZZałącznik nr 9 do SIWZ - STWiORB.7z
7ZZałącznik nr 10 do SIWZ - przedmiary.7z