Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018 r., Sesja LII, kadencja VII

UCHWAŁA NR LII/383/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego PDFUchwała Nr LII_383_18 - Meningokoki.pdf

UCHWAŁA NR LII/384/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. PDFUchwała Nr LII_384_18 - 5000.pdf

UCHWAŁA NR LII/385/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego PDFUchwała Nr LII_385_18- Dystrybutor.pdf

UCHWAŁA NR LII/386/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna PDFUchwała Nr LII_386_18-Plan zagospodarowania.pdf

UCHWAŁA NR LII/387/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  PDFUchwała Nr LII_387_18-Bużet.pdf

Uchwała LII/388/18  Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2018–2034 PDFWPF 26.04.pdf

UCHWAŁA NR LII/389/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy z dotychczasowymi najemcami lub dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości na okres do trzech lat.

PDFUchwała Nr LII_389_18-Dzierżawy I.pdf

UCHWAŁA NR LII/390/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy z dotychczasowymi najemcami lub dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości na okres trzech lat. PDFUchwała Nr LII_390_18_Dzierżawy II.pdf

UCHWAŁA NR LII/391/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2018 r.w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu w Kluczborku 
PDFUchwała Nr LII_391_18 - Okręgi.pdf