Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejsce rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna

Nazwa Zamawiającego:

Adres:

Strona internetowa:

Adres poczty elektronicznej

Tel./Fax

NIP:

Regon:

Ochotnicza Straż Pożarna w Janówce

Janówka, 46-220 Byczyna

www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl

zamowieniapubliczne@byczyna.pl

77 413 41 50

7511702770

160085854

 

Termin składania ofert:

12 czerwca 2018 r. godz: 9:00.

Miejsce składania ofert:

Urząd Miejski w Byczynie

Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

Sekretariat Urzędu

Forma składania ofert:

Osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską

Otwarcie ofert:

Urząd Miejski w Byczynie

Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

Sala nr 9 /parter/

Termin otwarcia ofert:

12 czerwca 2018 r. godz: 9:15.

 

PDFZawiadomienie o odrzuceniu oferty.pdf
PDFZawiadomienie o wyborze wykonawcy (cz.2) o zakończeniu postępowania bez wyboru wykonawcy (cz.1).pdf
 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFWzór umowy.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty dla cz. I.docx
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty dla cz. II.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie powiązania osobowe i kapitałowe.docx
ZIPZałącznik nr 5 do SIWZ - dokumentacja techniczna.zip
ZIPZałącznik nr 6 - przedmiar.zip
ZIPZałącznik nr 7 - SWiORB.zip
PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCXZestawienie rzeczowo - finansowe dla cz. I.docx
DOCXZestawienie rzeczowo - finansowe dla cz. II.docx
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf