Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa boiska sportowego w Roszkowicach

Nazwa Zamawiającego:

Adres:

Strona internetowa:

Adres poczty elektronicznej

Tel./Fax

NIP:

Regon:

Ochotnicza Straż Pożarna w Janówce

Janówka, 46-220 Byczyna

www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl

zamowieniapubliczne@byczyna.pl

77 413 41 50

7511702770

160085854

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 

PDFOdpowiedź na zapytanie.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFZapytanie ofertowe.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx
DOCXZestawienie rzeczowo-finansowe.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie powiązania osobowe i kapitałowe.docx
PDFZałącznik nr 4 - Wzór umowy.pdf
ZIPDokumentacja techniczna.zip
PDFPrzedmiar robót.pdf
PDFSTWiORB.pdf
 

 

Termin składania ofert:

20 lipca 2018 r. godz: 9:00.

Miejsce składania ofert:

Urząd Miejski w Byczynie

Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

Sekretariat Urzędu

Forma składania ofert:

Osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską

Otwarcie ofert:

Urząd Miejski w Byczynie

Ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

Sala nr 9 /parter/

Termin otwarcia ofert:

20 lipca 2018 r. godz: 9:15.