Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. Sesja LV kadencja VII

UCHWAŁA NR LV/411/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy z dotychczasowymi najemcami lub dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomościPDFUchwała Nr LV_411_18-Dzierżawa.pdf (52,42KB)

UCHWAŁA NR LV/412/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Byczyna instrumentem płatniczym PDFUchwała Nr LV_412_18-Instrument płatniczy.pdf (51,01KB)

UCHWAŁA NR LV/413/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych dłużników oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Gminy Byczyna, których dane przekazywane są do tego rejestru PDFUchwała Nr LV_413_18-Dłużnicy.pdf (52,26KB)

UCHWAŁA NR LV/414/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr LV_414_18-Inkaso.pdf (104,78KB)

UCHWAŁA NR LV/415/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna PDFUchwała Nr LV_415_18-Liczba punktów.pdf (51,14KB)

UCHWAŁA NR LV/416/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r.  w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Byczyna PDFUchwała Nr LV_416_18-Odstępstwo.pdf (55,91KB)

UCHWAŁA NR LV/417/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna PDFUchwała Nr LV_417_18-Zasady.pdf (54,15KB)

UCHWAŁA NR LV/418/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego zbycia nieruchomości. PDFUchwała Nr LV_418_18-Sprzedaż.pdf (50,43KB)

UCHWAŁA NR LV/419/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Byczyna PDFUchwała Nr LV_419_18-Tryb prac.pdf (84,61KB)

UCHWAŁA NR LV/420/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów w Spółce Rycerska Byczyna Sp. z o.o. PDFUchwała Nr LV_420_18-Umorzenie.pdf (68,99KB)

UCHWAŁA NR LV/421/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Byczyny PDFUchwała Nr LV_421_18-Wynagrodzenie.pdf (65,26KB)

UCHWAŁA NR LV/422/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Byczyna a Gminą Gorzów Śląski w przedmiocie powierzenia Gminie Byczyna realizacji zadania publicznego - zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. PDFUchwała Nr LV_422_18-Porozumienie.pdf (100,31KB)

UCHWAŁA NR LV/423/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFUchwała Nr LV_423_18- Budżet.pdf (899,31KB)

UCHWAŁA NR LV/424/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2034 PDFUchwała Nr LV_424_18-WPF.pdf (490,60KB)