Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o losowaniu

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Opolu I

z dnia 24 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Byczyna obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Opolu I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 1400 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 3, 

- Nr 2, w liczbie 3, 

- Nr 3, w liczbie 4, 

- Nr 4, w liczbie 4, 

- Nr 5, w liczbie 3, 

- Nr 6, w liczbie 4, 

- Nr 7, w liczbie 3, 

- Nr 8, w liczbie 1, 

- Nr 9, w liczbie 3, 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 2,

- Nr 2, w liczbie 2,

- Nr 3, w liczbie 2,

- Nr 4, w liczbie 2,

- Nr 5, w liczbie 3,

- Nr 6, w liczbie 2,

- Nr 7, w liczbie 3,

- Nr 8, w liczbie 1,

- Nr 9, w liczbie 3,

§ 2.

 

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 1500
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Opolu I

/-/ Cezary Obermajer