Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 sesja LVI, Kadencja VII

UCHWAŁA NR LVI/425/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 września 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy z dotychczasowymi najemcami lub dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości PDFUchwała Nr LVI_425_18 Dzierżawy.pdf (53,45KB)

UCHWAŁA NR LVI/426/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości PDFUchwała Nr LVI_426_18-Sprzedaż.pdf (52,01KB)

UCHWAŁA NR LVI/427/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania drodze publicznej we wsi Kostów nazwy „Dworcowa" PDFUchwała Nr LVI_427_18 - Dworcowa.pdf (513,94KB)

UCHWAŁA NR LVI/428/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1534). PDFUchwała Nr LVI_428_18-Przystanki.pdf (114,68KB)

UCHWAŁA NR LVI/429/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/398/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania PDFUchwała Nr LVI_429_18-_18- ogrzewanie.pdf (56,63KB)

UCHWAŁA NR LVI/430/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFUchwała Nr LVI_430_18- Budzet.pdf (1,07MB)

Uchwała LVI/431/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2018–2034 PDFUchwała Nr LVI_431_18-WPF.pdf (597,13KB)

UCHWAŁA NR LVI/432/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania drodze gminnej statusu drogi publicznej i ustalenia jej przebiegu PDFUchwała Nr LVI_432_18 - Jaśkowice.pdf (341,88KB)

UCHWAŁA NR LVI/433/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego PDFUchwała Nr LVI_433_18-chodnik.pdf (53,09KB)