Przejdź do treści strony WCAG

Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

1. Pani Izabela Buła zamieszkała w Paruszowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Izabela Buła spełnia warunki określone w ogłoszeniu o naborze. Poziom wiedzy gwarantuje skuteczne wykonywanie powierzonych zadań.

/-/ BURMISTRZ BYCZYNY
mgr inż. Krzysztof Sikorski
Zastępca Burmistrza

 

Scan10085.jpeg