Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2018 r., sesja III, Kadencja VIII

UCHWAŁA NR III/4/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. PDFUchwała Nr III_4_18 -Program.pdf

UCHWAŁA NR III/5/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok PDFUchwała Nr III_5_18-Budżet.pdf

UCHWAŁA NR III/6/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości PDFUchwała Nr III_6_18-Dzierżawy.pdf 

UCHWAŁA NR III/7/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej we wsi Kostów nazwy "Bohaterów Powstań Śląskich" PDFUchwała Nr III_7_18-Kostów.pdf

UCHWAŁA NR III/8/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Byczyna PDFUchwała Nr III_8_18-Regulamin.pdf

UCHWAŁA NR III/9/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 PDFUchwała Nr III_9_18 - Darmowy Posiłek.pdf

UCHWAŁA NR III/10/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Byczyny PDFUchwała Nr III_10_18-Wynagrodzenie.pdf


PDFGłosowanie jawne imienne - Sesja III dnia 30.11.2018 r.pdf