Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2019 ROKU

PEŁNOMOCNICTWA

PDF1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw..pdf (567,90KB)
PDF2. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowierzeniu tego pełnomocnictwa..pdf (621,95KB)
PDF3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów pełnomocnicta szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw..pdf (534,49KB)
 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Osoby fizyczne - w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1- uchwala-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-nieruchomosci.pdf (248,70KB)
PDF2-uchwala-w-sprawie-zwolnien-od-podatku-od-nieruchomosci.pdf (198,62KB)
PDF3-uchwala-w-sprawie-wzorow-formularzy.pdf (6,65MB)
PDF4-zalacznik-nr-9-zn-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci.pdf (295,40KB)
PDF5-zalacznik-nr-11-grln-grunty-podlegajace-podatkowi-rolnemu-lesnemu-lub-od-nieruchomosci.pdf (483,88KB)
PDF6-zalacznik-nr-10-informacja-o-nieruchomosciach-polozonych-na-terenie-gminy-byczyna.pdf (646,58KB)
PDF7-zalacznik-nr-13-wsp-wspolwlasciciele.pdf (565,31KB)
PDF8-zalacznik-nr-12-ind-informacja-o-dodatkowych-nieruchomosciach.pdf (478,09KB)
PDF9-Uchwała Nr X_58_19 Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiebiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis.pdf (288,85KB)
RTFinformacja-uzupelniajca-dotyczaca-wartosci-budowli.rtf (45,12KB)
DOCwykaz-budowli.doc (34,50KB)

Nowe wzory informacji podatkowych obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku!

PDF1. IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (62,05KB)
PDF2. ZIN-1 zalacznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Podlegające opodatkowaniu.pdf (36,68KB)
PDF3. ZIN-2 Załacznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Zwolnione z opodatkowania.pdf (36,60KB)
PDF4. ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Dane pozostałych podatników.pdf (32,22KB)
 

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - rata I do 31 stycznia, raty  II - XII do 15 dnia każdego miesiąca.  

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 31 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

PDF1-uchwala-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-nieruchomosci.pdf (248,70KB)
PDF2-uchwala-w-sprawie-zwolnien-od-podatku-od-nieruchomosci.pdf (198,62KB)
PDF3-uchwala-w-sprawie-wzorow-formularzy.pdf (6,65MB)
PDF4-zalacznik-nr-6-gn-informacja-o-gruntach-i-budynkach.pdf (445,48KB)
PDF5-zalacznik-nr-9-zn-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci.pdf (295,40KB)
PDF6-zalacznik-nr-3-deklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf (631,58KB)
PDF7-zalacznik-nr-11-grln-zalacznik-do-informacji-o-nieruchomosciach-polozonych-na-terenie-gminy-byczyna.pdf (483,88KB)
PDF8-zalacznik-nr-12-ind-informacja-o-dodatkowych-nieruchomosciach.pdf (478,09KB)
PDF9-zalacznik-nr-13-wsp-wspolwlasciciele.pdf (565,31KB)
PDF10-Uchwała Nr X_58_19 Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiebiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis.pdf (288,85KB)
RTFinformacja-uzupelniajca-dotyczaca-wartosci-budowli.rtf (45,12KB)
DOCwykaz-budowli.doc (34,50KB)

 

Nowe wzory deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku!

PDF1. DN-1Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (73,50KB)
PDF2. ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatk od nieruchomości - Podlegające opodatkowaniu.pdf (38,08KB)
PDF3. ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - Zwolnione z opodatkowania.pdf (37,98KB)
 

PODATEK ROLNY

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1-komunikat-prezesa-glownego-urzedu-statystycznego-z-dnia-18-pazdziernika-2018-roku.pdf (94,43KB)
PDF2-uchwala-w-sprawie-wzorow-formularzy.pdf (6,65MB)
PDF3-uchwala-w-sprawie-zwolnien-w-podatku-rolnym-na-grunty-na-ktorych-zaprzestano-dzialalnosci-rolniczej.pdf (211,76KB)
PDF4-uchwala-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zwolnien-w-podatku-rolnym-gruntow-na-ktorych-zaprzestano-produkcji-rolnej.pdf (194,74KB)
PDF5-zalacznik-nr-10-informacja-o-nieruchomosciach-polozonych-na-terenie-gminy-byczyna.pdf (646,58KB)
PDF6-zalacznik-nr-11-grln-grunty-podlegajace-podatkowi-rolnemu-lesnemu-lub-od-nieruchomosci.pdf (483,88KB)
PDF7-zalacznik-nr-7-zr-zwolnienia-od-podatku-rolnego.pdf (492,06KB)
PDF8-zalacznik-nr-13-wsp-wspolwlasciciele.pdf (565,31KB)
PDF9-zalacznik-nr-12-ind-informacja-o-dodatkowych-nieruchomosciach.pdf (478,09KB)
JPEGStawki podatku rolnego 2019 rok.jpeg (49,29KB)


Nowe wzory informacji podatkowych obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku!

PDF1. IR-1 Informacja o gruntach.pdf (49,05KB)
PDF2. ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - Podlegające opodatkowaniu.pdf (34,77KB)
PDF3. ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - Zwolnione z opodatkowania.pdf (33,83KB)
PDF4. ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach- Dane pozostałych podatników.pdf (32,18KB)

 

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Podatek rolny płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna

 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

PDF1-komunikat-prezesa-glownego-urzedu-statystycznego-z-dnia-18-pazdziernika-2018-roku.pdf (94,43KB)
PDF2-uchwala-w-sprawie-zwolnien-w-podatku-rolnym-na-grunty-na-ktorych-zaprzestano-dzialalnosci-rolniczej.pdf (211,76KB)
PDF3-uchwala-w-sprawie-wzorow-formularzy.pdf (6,65MB)
PDF4-uchwala-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-zwolnien-w-podatku-rolnym-gruntow-na-ktorych-zaprzestano-produkcji-rolnej.pdf (194,74KB)
PDF5-zalacznik-nr-1-deklaracja-na-podatek-rolny.pdf (608,08KB)
PDF6-zalacznik-nr-4-gr-zalacznik-do-deklaracji.pdf (500,30KB)
PDF7-zalacznik-nr-7-zr-zwolnienia-od-podatku-rolnego.pdf (492,06KB)
PDF8-zalacznik-nr-13-wsp-wspolwlasciciele.pdf (565,31KB)
PDF9-zalacznik-nr-12-ind-informacja-o-dodatkowych-nieruchomosciach.pdf (478,09KB)
JPEGStawki podatku rolnego 2019 rok.jpeg (49,29KB)


Nowe wzory deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku!

PDF1. DR-1 Deklaracja na podatek rolny.pdf (63,69KB)
PDF2. ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny- Podlegające opodatkowaniu.pdf (35,24KB)
PDF3. ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny- Zwolnione z opodatkowania.pdf (34,11KB)
 

PODATEK LEŚNY

1) OSOBY FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Osoby fizyczne - w 4 ratach płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,

 

Terminy składania informacji.

Osoby fizyczne - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,

PDF1-komunikat-prezesa-glownego-urzedu-statystycznego-z-dnia-19-pazdziernika-2018-roku.pdf (94,59KB)
PDF2-uchwala-w-sprawie-wzorow-formularzy (1).pdf (6,65MB)
PDF3-zalacznik-nr-10-informacja-o-nieruchomosciach-polozonych-na-terenie-gminy-byczyna.pdf (646,58KB)
PDF4-zalacznik-nr-8-zl-zwolnienia-od-podatlu-lesnego.pdf (654,49KB)
PDF5-zalacznik-nr-11-grln-grunty-podlegajace-podatkowi-rolnemu-lesnemu-lub-od-nieruchomosci.pdf (483,88KB)
PDF6-zalacznik-nr-13-wsp-wspolwlasciciele.pdf (565,31KB)
PDF7-zalacznik-nr-12-ind-informacja-o-dodatkowych-nieruchomosciach.pdf (478,09KB)
JPEGStawki podatku leśnego 2019 rok.jpeg (51,40KB)
 

Nowe wzory informacji podatkowych obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku!

PDF1. IL-1 Informacja o lasach.pdf (42,36KB)
PDF2. ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach- Podlegające opodatkowaniu.pdf (32,29KB)
PDF3. ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach- Zwolnione z opodatkowania.pdf (32,17KB)
PDF4. ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach- Dane pozostałych podatników.pdf (32,16KB)
 

2) OSOBY PRAWNE:

Terminy płatności.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - w 12 ratach płatnych do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Terminy składania deklaracji.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

Nr konta: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna

 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003.

 

PDF1-komunikat-prezesa-glownego-urzedu-statystycznego-z-dnia-19-pazdziernika-2018-roku.pdf (94,59KB)
PDF2-uchwala-w-sprawie-wzorow-formularzy.pdf (6,65MB)
PDF3-zalacznik-nr-2-deklaracja-na-podatek-lesny.pdf (609,41KB)
PDF4-zalacznik-nr-5-gl-zalacznik-do-deklaracji.pdf (463,27KB)
PDF5-zalacznik-nr-8-zl-zwolnienia-od-podatlu-lesnego.pdf (654,49KB)
PDF6-zalacznik-nr-13-wsp-wspolwlasciciele.pdf (565,31KB)
PDF7-zalacznik-nr-12-ind-informacja-o-dodatkowych-nieruchomosciach.pdf (478,09KB)
JPEGStawki podatku leśnego 2019 rok.jpeg (51,40KB)
 

Nowe wzory deklaracji podatkowych obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku!

PDF1. DL-1- Deklaracja na podatek leśny.pdf (51,46KB)
PDF2. ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny- Poldegające opodatkowaniu.pdf (32,62KB)
PDF3. ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek lesny- Zwolnione z podatku.pdf (32,48KB)
 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE:

Terminy płatności.

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie
do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia
15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

  • po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego
    w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata
    i do dnia 15 września danego roku - II rata;
  • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie
    14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Terminy składania deklaracji.

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

PDF1-uchwala-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-srodkow-transportowych.pdf (326,19KB)
PDF2-Rozporzadzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych 2019.pdf (787,66KB)
PDF3-uchwala-w-sprawie-mozliwosci-skladania-deklaracji-z-a-pomoca-srodkow-komunikacji-elektronicznej.pdf (192,61KB) 

PDFDeklaracja na podatek od śr. tr. na 2019.pdf (184,87KB)
PDFZałacznik dp deklaracji na 2019.pdf (256,91KB)
 

OPŁATA OD POSIADANIA PSA:

Osoby zobowiązane do opłacania opłaty  od posiadania psów dokonują wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie

Nr rachunku bankowego :

8

3

8

8

9

0

1

0

4

0

0

0

0

0

1

8

1

8

2

0

0

5

0

0

0

3

 

PDF1. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf (139,65KB)
DOCX2. Oświadczenie o posiadaniu psa.docx (15,72KB)
DOCX3. Nr konta opłaty za posiadanie psa.docx (11,45KB)

OPŁATA TARGOWA:

PDF1. Uchwała w sprawie opłaty targowej.pdf (205,02KB)
PDF2. Regulamin.pdf (233,93KB)
 

OPŁATA PROLONGACYJNA:

PDF1. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf (197,82KB)
PDF2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf (192,29KB)
 

OPŁATA SKARBOWA:

DOCXOpłata skarbowa.docx (13,34KB)
PDFUstawa o opłacie skarbowej.pdf (819,72KB)
 

INKASO:

Inkasentem zgodnie z art.9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 roku, poz. 800 ze zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

 

L.P

NAZWA SOŁECTWA

INKASENT

1.

Borek

Gacek Józef

2.

Biskupice

Grycan Stanisław

3.

Ciecierzyn

Grygier Paweł

4.

Chudoba

Susło Zbigniew

5.

Dobiercice

Dziekońska Beata

6.

Gołkowice

Górka Witold

7.

Gosław

Wojtoń Marek

8

Jakubowice

Pencakowska Patrycja

9.

Jaśkowice

Gocejna Damian

10.

Janówka

Dudek Remigiusz

11.

Kochłowice

Sieja Krystyna

12.

Kostów

Trzęsicki Paweł

13.

Miechowa

Olszak Zenon

14.

Nasale

Woźniak Izabela

  15.

Paruszowice

Czuba Michał

16.

Pogorzałka

Marzec Andrzej

17.

Polanowice

Nita Piotr

18.

Pszczonki

Wojtal Małgorzata

19.

Roszkowice

Maślanka Barbara

20.

Sarnów

Czumałowski Wojciech

21.

Sierosławice

Matuszczyk Tomasz

22.

Proślice Lemańczyk Agnieszka

 

PDFUchwała Nr VI_39_19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso..pdf (260,32KB)

PDFUchwała Nr XIII7919 Rady Miejskiej w Byczynie z dnai 24 czerwca 2019 roku - zmieniająca uchwałę ustalenia poboru podatków w drodze inkasa...pdf (237,45KB)

PDFuchwała Nr XV_102_19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 września 2019 roku - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa.pdf (239,50KB)
 

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SPRAWIE WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO W 2017 ROKU.

PDFObwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 roku..pdf (91,78KB)
 

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SPRAWIE WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO DOCHODU Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z 1 HA PRZELICZENIOWEGO W 2018 ROKU

PDFObwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019r. w spr. wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przelicz. w 2018 roku.pdf (91,73KB)