Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku. V sesja VIII kadencji

UCHWAŁA NR V/14/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/366/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia  PDFUchwała Nr V_14_18-Bd1.pdf (67,19KB)

UCHWAŁA NR V/15/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/367/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej określonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia  PDFUchwała Nr V_15_18-BD2.pdf (66,71KB)

UCHWAŁA NR V/16/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki znajdujące się na terenie Gminy Kluczbork, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Byczyna. PDFUchwała Nr V_16_18 - zasady dotacji.pdf (106,75KB)

UCHWAŁA NR V/17/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/358/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Byczyna przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.   PDFUchwała Nr V_17_18-rozliczanie dotacji.pdf (103,85KB)

UCHWAŁA NR V/18/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/297/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka   PDFUchwała Nr V_18_18 - becikowe.pdf (68,06KB)

UCHWAŁA NR V/19/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/398/2018 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania  PDFUchwała Nr V_19_18-Ogrzewanie.pdf (52,59KB)

UCHWAŁA NR V/20/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych na rok 2019.  PDFUchwała Nr V_20_18-Profilaktyka.pdf (197,22KB)

UCHWAŁA NR V/21/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.  PDFUchwała Nr V_21_18-Budżet.pdf (889,75KB)

Uchwała V/22/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2018–2034  PDFUchwała Nr V_22_18- WPF2018 (1).pdf (485,04KB)

UCHWAŁA NR V/23/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok    PDFUchwała Nr V_23_18-Budżet 2019.pdf (928,53KB) 

Uchwała Nr V/24/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2019–2034   PDFUchwała Nr V_24_18- WPF2019 (2).pdf (691,71KB)

UCHWAŁA NR V/25/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis  PDFUchwała Nr V_25_18-zwolnienia.pdf (111,46KB)

UCHWAŁA NR V/26/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Byczynie na 2019 r. PDFUchwała Nr V_26_18 - Plan Pracy Rady.pdf (127,24KB)

UCHWAŁA NR V/27/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023  PDFUchwała Nr V_27_18 - Posiłek.pdf (109,06KB)

UCHWAŁA NR V/28/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 PDFUchwała Nr V_28_18 - Kryterium.pdf (54,49KB)

UCHWAŁA NR V/29/18 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 PDFUchwała Nr V_29_18- Zasady.pdf (53,15KB)

PDFProtokół z przebiegu głosowania na V sesji.pdf (59,52KB)