Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Interpelacje i zapytania

 

  Data wpływu Imię i Nazwisko Radnego Interpelacja lub zapytanie Odpowiedź
1. 14.01.2019 Zygmunt Wiśniewski Interpelacja w sprawie udostępnienia  dokumentów otrzymanych przez Regionalną Izbę obrachunkową oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych PDFInterpelacja nr 1.pdf
 
PDFOdpowiedź nr 1.pdf
 
2. 14.01.2019 Zygmunt Wiśniewski  Interpelacja w sprawie udostępnienia dokumentacji projektowej związanej z renowacją kaplicy Św. Jadwigi w Byczynie PDFInterpelacja nr 2.pdf PDFOdpowiedz nr 2.pdf
 
3. 14.01.2019 Zygmunt Wiśniewski Interpelacja w sprawie udostępnienia  dokumentów otrzymanych przez Regionalną Izbę obrachunkową oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów PublicznychPDFInterpelacja nr 3.pdf PDFOdpowiedz nr 3.pdf
 
4 5.04.2019

Zygmunt Wiśniewski Gabriela Paszek

Adam Suda

Interpelacja w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu technicznego Grodu Rycerskiego  PDFInterpelacja Nr 4.pdf PDFOdpowiedz 4.pdf

 
5 5.04.2019

Zygmunt Wiśniewski Gabriela Paszek

Adam Suda

Interpelacja w sprawie udostępnienia kopii faktur wypłaconych za inwestycje Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach PDFInterpelacja nr 5.pdf  PDFOdpowiedz Nr 5.pdf
6 24.06.2019 Jacek Kulisiński Zapytanie dotyczące podjętych działań w celu otrzyzmania przedmiotowego pozwolenia na staw w Kochłowicach  PDFOdpowiedź nr 6.pdf
 
7 25.09.2019 Damian Gocejna Zapytanie o przedłożenie kopii faktur  PDFOdpowiedz Nr 7.pdf
8 7.10.2019 Zygmunt WIsniewski Zapytanie dotyczące wyciągu z konta bankowego oraz inwestycji Remontu Kaplicy Św. Jadwigi PDFPytanie nr 8.pdf PDFOdpowiedz nr 8 .pdf
 
9 25.9.2019 Zygmunt Wiśniewski Zapytanie dotyczące wpływu zwrotu z dotacji z wykonania ścieżek pieszo-rowerowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  PDFOdpowiedz nr 9.pdf
 
10 29.11.2019 Zygmunt Wiśniewski  Zapytanie dotyczące wydania 14 umów PDFZapytanie nr 10.pdf PDFOdpowiedź nr 10.pdf
11 29.11.2019

Zygmunt Wiśniewski

Damian Gocejna

Zapytanie dotyczące koordynowania projektów PDFZapytanie nr 11.pdf PDFOdpowiedz nr 11.pdf
 
12 8.01.2020 Radny Zygmunt Wiśniewski
PDFZapytanie dotyczące Internatu w Polanowicach.pdf
 
PDFOdpowiedz 12.pdf

 
13 8.01.2020 Radny Zygmunt Wiśniewski 

 

PDFZapytanie dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf

PDFOdpowiedz Nr 13.pdf
 
14 29.01.2020 Radny Damian Gocejna PDFInterpelacja dotycząca przeniesienia ruchu z drogi Wojewódzkiej.pdf
 
PDFOdpowiedz 14 .pdf
15 30.04.2020 Radny Grzegorz Bednarek  PDFZapytanie w sprawie godzin nadliczbowych nauczycieli .pdf PDFOdpowiedz nr 15.pdf
 
16 15.05.202 Radny Grzegorz Bednarek PDFZapytanie dotyczące odpowiedzi na zapytanie z 30 kwietnia br.pdf
 
PDFOdpowiedz nr 16..pdf
 
17 22.09.2020 Radni Damian Gocejna, Zygmunt Wiśniewski  PDFZapytanie dotyczące umów.pdf PDFOdpowiedz Nr 17.pdf
 
18 22.09.2020 Radni Damian Gocejna, Zygmunt Wiśniewski

PDFZapytanie dotyczące ścieżki pieszo - rowerowej.pdf 

PDFUszczegółowienie zapytania.pdf


PDFOdpowiedz nr 18.pdf

PDFOdpowiedź 18 b.pdf
 

ROK 2021 
1 11.03.2021 Radni Damian Gocejna, Zygmunt Wiśniewski  PDFZapytanie dotyczące utworzenia oddziałów w Zespole Szkoł w Byczynie.pdf
 
PDFOdpowiedz Nr 19...pdf
 
2 21.05.2021 Radny Zygmunt Wiśniewski  PDFInterpelacja w sprawie wsparcia na budowę oczyszczalni ścieków w Paruszowicach .pdf
 
PDFOdpowiedz Nr 20.pdf
 
3 2.06.2021 Radny Zygmunt Wiśniewski  PDFZapytanie w sprawie utrzymania i dbałość o stan techniczny Grodu Rycerskiego.pdf
 
PDFOdpowiedź Nr 21.pdf
 
4 13.09.2021 Radny Zygmunt Wiśniewski  PDFInterpelacja dotycząca Cmentarza Komunalnego w Byczynie.pdf
 
PDFOdpowiedź na interpelacje dotycząca Cmentarza Komunalnego w Byczynie.pdf
  ROK 2022
1 4.04.2022 Radny Dariusz Radosz
PDFInterpelacja dotycząca wspracia modernizacji hydrofornii.pdf
 

PDFOdpowiedz nr 23.pdf

 

2 4.04.2022 Radny Zygmunt WIśniewski  PDFZapytanie dotyzące budowy kanalizacji w w Dobiercicach.pdf PDFOdpowiedz nr 24.pdf
3 14.04.2022 Radny Damian Gocejna PDFZapytanie dotyczące remontu dróg oraz konserwacji rowu w Jaśkowicach.pdf
 
PDFOdpowieź nr 25.pdf
4 20.05.2022 Radny Damian Gocejna PDFZapytanie Radnego Damiana Gocejny dot. budowy kanalizacji.pdf
 
PDFOdpowiedz nr 26.pdf