Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. Sesja VI, Kadencja VIII

- UCHWAŁA NR VI/30/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej dwóch nieokreślonych imiennie rodzin polskiego pochodzenia PDFUchwała Nr VI_30_19 - Repatriacja.pdf

- UCHWAŁA NR VI/31/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 PDFUchwała Nr VI_31_19-Budżet.pdf

- Uchwała VI/32/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2019–2034 PDFUchwała Nr VI_32_19-WPF.pdf

- UCHWAŁA NR VI/33/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Byczyna, PDFUchwała Nr VI_33_19 - Odwołanie.pdf 

- UCHWAŁA NR VI/34/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Byczyna,   PDFUchwała Nr VI_34_19 - Powołanie.pdf

UCHWAŁA NR VI/35/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. PDFUchwała Nr VI_35_19-Plan Pracy Komisji Rewizyjnej.pdf

UCHWAŁA NR VI/36/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa na 2019 rok.  PDFUchwała Nr VI_36_19 - Plan Pracy Komisji Budżetu.pdf

UCHWAŁA NR VI/37/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia na 2019 rok.   PDFUchwała Nr VI_37_19-PLan Pracy Komisji Oświaty.pdf

UCHWAŁA NR VI/38/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok. PDFUchwała Nr VI_38_19-Plan Pracy Komisji Skarg.pdf

-UCHWAŁA NR VI/39/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.  PDFUchwała Nr VI_39_19-inkaso.pdf

 

PDFProtokół z przebiegu głosowania sesja VI.pdf