Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 lutego 2019 r. sesja IX, kadencja VIII

UCHWAŁA NR IX/43/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Krystyny i Andrzeja Janik na wykonanie remontu elewacji zabytkowego budynku „Dwór w Biskupicach” PDFUchwała Nr IX_43_19 - Biskupice.pdf

UCHWAŁA NR IX/44/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Rzymskokatolickiej Parafii p. w. św. Augustyna w Kostowie dla prac związanych z wymianą pokrycia dachowego połaci mansardy od strony zachodniej kościoła p. w. św. Augustyna w Kostowie PDFUchwała Nr IX_44_19 - Kostów.pdf

UCHWAŁA NR IX/45/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019 PDFUchwała Nr IX_45_19 - Budżet obywatelski.pdf

UCHWAŁA NR IX/46/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, MPZP JAŚKOWICE obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice PDFUchwała Nr IX_46_19 - MPZP.pdf

UCHWAŁA NR IX/47/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUchwała Nr IX_47_19 - Budżet.pdf

UCHWAŁA NR IX/48/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów w Spółce Rycerska Byczyna Sp. z o.o. PDFUchwała Nr IX_48_19 - Umorzenie.pdf

UCHWAŁA NR IX/49/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie rozwiązania spółki z ograniczą odpowiedzialnością pod firmą „Rycerska Byczyna Sp. z o.o” PDFUchwała Nr IX_49_19 - Spółka.pdf

PDFPrzebieg głosowań na IX sesji Rady Miejskiej w Bycyznie.pdf