Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r. - sesja X, kadencja VIII

UCHWAŁA NR X/50/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego PDFUchwała Nr X_50_19 - 9000.pdf

UCHWAŁA NR X/51/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.  PDFUchwała Nr X_51_19-6000.pdf

UCHWAŁA NR X/52/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego PDFUchwała Nr X_52_19-360.pdf

UCHWAŁA NR X/53/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie Nr LV/417/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Byczyna PDFUchwała Nr X_53_19 - Zmiana.pdf

UCHWAŁA NR X/54/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość PDFUchwała Nr X_54_19- Dzierżawa.pdf

UCHWAŁA NR X/55/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2019. PDFUchwała Nr X_55_19 - Program opieki.Kopia.pdf

UCHWAŁA NR X/56/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFUchwała Nr X_56_19 - Budżet.pdf

Uchwała X/57/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata
2019–2034 PDFUchwała Nr X_57_19-WPF.pdf

UCHWAŁA NR X/58/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Byczyna w ramach pomocy de minimis PDFUchwała Nr X_58_19 - minimis.pdf

UCHWAŁA NR X/59/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2019 
PDFUchwała Nr X_59_19 - Budżet obywatelski.pdf

UCHWAŁA NR X/60/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania aktu założycielskiego Branżowej Szkole I Stopnia w Polanowicach 92  PDFUchwała Nr X_60_19 - szkola.pdf

PDFPrzebieg głosowania - sesja X.pdf