Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2019 r., sesja XI, kadencja VIII


UCHWAŁA NR XI/61/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 
PDFUchwała Nr XI_61_19 - Budżet.pdf (1,02MB)

UCHWAŁA NR XI/62/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034 
PDFUchwała Nr XI_62_19 - WPF.pdf (158,28KB)

UCHWAŁA NR XI/63/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy z dotychczasowymi najemcami lub dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości PDFUchwała Nr XI_63_19 - dzierżawy.pdf (53,44KB)

Uchwała Nr XI/64/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów  geodezyjnych  Ciecierzyn, Miechowa ,Proślice, Polanowice w gminie Byczyna PDFUchwala Nr XI_64_19 Polanowice..pdf (2,62MB)

Uchwała Nr XI/65/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna.PDFUchwała Nr XI_65_19 - studiium.pdf (1,55MB)

UCHWAŁA NR XI/66/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Polanowicach  PDFUchwała Nr XI_66_19 - likwidacja.pdf (52,66KB)

UCHWAŁA NR XI/67/19 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Gimnazjalnych , Licealnych i Zawodowych w Byczynie przy ul. Borkowskiej 3 poprzez zmianę ich siedziby PDFUchwała Nr XI_67_19 - przekształcenie.pdf (191,50KB)

PDFWykaz głosowań XI sesji Rady Miejskiej w Byczynie.pdf (18,58KB)