Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Byczynie Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do wyrażenia opinii na temat wariantów budowy drogi ekspresowej S11

Warianty przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S11 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)

Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT działając na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, prosi o wydanie wstępnej opinii na temat rozpatrywanych przebiegów projektowanej drogi ekspresowej S 11.

 

Uwagi do przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S11 można zgłaszać  w terminie do 31 maja 2019r.  na adres e-mail: um@byczyna.pl oraz pisemnie na adres: Urząd Miejski w Byczynie, Rynek 1, 46-220 Byczyna .

 

Plan orientacyjny

PDFpl_orient.pdf
 

Wariant 

PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_17_plan_syt_km_43+600_44+845.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_16_plan_syt_km_40+800_43+600.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_15B_plan_syt_km_38+100_40+800_W_Kluczbork_Poludnie_wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_15A_plan_syt_km_38+100_40+800_W_Kluczbork_Poludnie_wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_14B_plan_syt_km_35+300_36+200_W_Kluczbork_Polnoc_wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_14A_plan_syt_km_35+300_36+200_W_Kluczbork_Polnoc_wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_13B_plan_syt_km_35+300_38+100_W_Kluczbork_Polnoc_wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_13A_plan_syt_km_35+300_38+100_W_Kluczbork_Polnoc_wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_12_plan_syt_km_32+600_35+300.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_11_plan_syt_km_29+800_32+600.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_10_plan_syt_km_26+400_29+800.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_09B_plan_syt_km_23+300_26+400_W_Byczyna_Południe_wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_09A_plan_syt_km_23+300_26+400_W_Byczyna_Południe_wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_08_plan_syt_km_19+800_23+300.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_07_plan_syt_km_16+600_19+800.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_06_plan_syt_km_14+000_16+600.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_05_plan_syt_km_10+500_14+000.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_04_plan_syt_km_8+100_10+500_W_Lipie.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_03_plan_syt_km_5+000_8+100.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_02_plan_syt_km_2+200_5+000.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_01A_plan_syt_km_0+000_1+000.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1_rys_02_W1_01_plan_syt_km_0+000_2+200.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_rys_02_00_legenda.pdf

Wariant 1B

PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_17_plan_syt_km_43+000_43+864.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_16_plan_syt_km_40+200_43+000.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_15B_plan_syt_km_37+500_40+200_W_Kluczbork_Południe_Wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_15A_plan_syt_km_37+500_40+200_W_Kluczbork_Południe_Wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_14B_plan_syt_km_34+700_37+500_W_Kluczbork_Północ_Wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_14A_plan_syt_km_34+700_37+500_W_Kluczbork_Północ_Wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_13B_plan_syt_km_34+700_37+500_W_Kluczbork_Północ_Wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_13A_plan_syt_km_34+700_37+500_W_Kluczbork_Północ_Wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_12_plan_syt_km_32+000_34+700.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_11_plan_syt_km_29+200_32+000.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_10_plan_syt_km_25+800_29+200.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_09B_plan_syt_km_22+700_25+800_W_Byczyna_Południe_Wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_09A_plan_syt_km_22+700_25+800_W_Byczyna_Południe_Wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_08_plan_syt_km_19+200_22+700.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_07_plan_syt_km_16+000_19+200.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_06_plan_syt_km_13+700_16+000.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_05_plan_syt_km_11+600_13+700.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_04_plan_syt_km_8+900_11+600.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_03_plan_syt_km_5+400_8+900.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_02_plan_syt_km_2+400_5+400.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_01A_plan_syt_km_0+000_1+000.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W1B_rys_02_W1B_01_plan_syt_km_0+000_2+400.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_rys_02_00_legenda.pdf
 

Wariant 2

PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_20_plan_syt_km_45+700_46+518.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_19_plan_syt_km_42+900_45+700.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_18B_plan_syt_km_40+100_42+900_W_Kluczbork_Poludnie_Wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_18A_plan_syt_km_40+100_42+900_W_Kluczbork_Poludnie_Wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_17B_plan_syt_km_37+300_40+100_W_Kluczbork_Polnoc_Wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_17A_plan_syt_km_37+300_40+100_W_Kluczbork_Polnoc_Wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_16B_plan_syt_km_37+300_40+100_W_Kluczbork_Polnoc_Wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_16A_plan_syt_km_37+300_40+100_W_Kluczbork_Polnoc_Wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_15_plan_syt_km_36+500_37+300.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_14_plan_syt_km_34+000_36+500.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_13_plan_syt_km_31+000_34+000.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_12_plan_syt_km_27+500_31+000.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_11_plan_syt_km_25+800_27+500.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_10B_plan_syt_km_23+500_25+800_W_Byczyna_Wschod_Wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_10A_plan_syt_km_23+500_25+800_W_Byczyna_Wschod_Wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_09B_plan_syt_km_21+200_23+500.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_09A_plan_syt_km_21+200_23+500.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_08_plan_syt_km_17+600_21+200.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_07_plan_syt_km_14+000_17+600.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_06B_plan_syt_km_12+400_14+000_W_Siemianice_Wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_06A_plan_syt_km_12+400_14+000_W_Siemianice_Wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_05_plan_syt_km_9+900_12+400.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_04_plan_syt_km_8+300_9+900.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_03_plan_syt_km_5+200_8+300.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_02_plan_syt_km_2+300_5+200.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_01A_plan_syt_km_0+000_1+000.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2_rys_02_W2_01_plan_syt_km_1+000_2+300.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_rys_02_00_legenda.pdf


Wariant 2B

PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_21_plan_syt_km_44+600_45+803.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_20_plan_syt_km_41+800_44+600.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_19B_plan_syt_km_39+000_41+800_W_Kluczbork_Południe_Wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_19A_plan_syt_km_39+000_41+800_W_Kluczbork_Południe_Wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_18B_plan_syt_km_36+200_37+100_W_Kluczbork_Północ_Wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_18A_plan_syt_km_36+200_37+100_W_Kluczbork_Północ_Wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_17B_plan_syt_km_36+200_39+000_W_Kluczbork_Północ_Wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_17A_plan_syt_km_36+200_39+000_W_Kluczbork_Północ_Wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_16_plan_syt_km_35+500_36+200.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_15_plan_syt_km_32+900_35+500.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_14_plan_syt_km_29+900_32+900.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_13_plan_syt_km_26+500_29+900.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_12_plan_syt_km_24+700_26+500.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_11B_plan_syt_km_22+400_24+700_W_Byczyna_Wschód_Wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_11A_plan_syt_km_22+400_24+700_W_Byczyna_Wschód_Wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_10B_plan_syt_km_20+100_22+400.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_10A_plan_syt_km_20+100_22+400.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_09_plan_syt_km_16+500_20+100.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_08_plan_syt_km_13+000_16+500.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_07B_plan_syt_km_11+600_13+000_W_Siemianice_Wariant_2.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_07A_plan_syt_km_11+600_13+000_W_Siemianice_Wariant_1.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_06_plan_syt_km_9+900_11+600.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_05_plan_syt_km_8+200_9+900.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_04_plan_syt_km_6+100_8+200.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_03_plan_syt_km_4+800_6+100.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_02_plan_syt_km_2+100_4+800.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_01A_plan_syt_km_0+000_1+000.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_W2B_rys_02_W2B_01_plan_syt_km_0+000_2+100.pdf
PDF768_000_t1_2_STES_rys_02_00_legenda.pdf
 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-05-2019
  przez: Szymon Kondracki
 • opublikowano:
  10-05-2019 08:54
  przez: Szymon Kondracki
 • zmodyfikowano:
  10-05-2019 09:45
  przez: Marcin Czech
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Byczynie
  odwiedzin: 1336
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Byczynie
46-220 Byczyna
ul. Rynek 1
NIP: 751-10-04-089 REGON: 000527931
Numer konta: 83-8890-1040-0000-1818-2005-0003

Dane kontaktowe:

tel.: 77 413 41 50 / 77 413 41 66 / 77 413 40 23
fax: 77 413 41 50 wew. 40
e-mail: um@byczyna.pl
strona www: www.byczyna.pl